אתיופית ואפריקאית חדש בת"א

אתיופית ואפריקאית חדשות בת"א לאירוח פרטי ודיסקרטי.