חדשה בראשון

טלי חזרה למרכז מוזמנים לבוא לפינוק מושלם.